• Agenda

  • Verklaring omtrent gedrag

    Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis (Ministerie van Veiligheid en Justitie) screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

    Zodra iemand belangstelling heeft in een leidings- of bestuursfunctie wordt de procedure om de VOG aan te vragen in gang gezet. Alle actieve meerderjarige vrijwilligers bij Duco van Martena hebben zo’n VOG.
    Zonder VOG, geen vrijwilliger bij onze groep!