• Agenda

  • Vertrouwenspersoon

    Een vertrouwenspersoon is een persoon waar vrijwilligers, jeugdleden of ouders in vertrouwen kunnen praten. Dit kan gaan over een concreet voorval, maar ook over een onderbuikgevoel en twijfels.

    Jeugdleden en vrijwilligers moeten zich veilig en gerespecteerd voelen. Bij grensoverschrijdend gedrag denken we aan fraude, geweld of seksueel misbruik. Vrijwilligers zien toe op gelijkwaardige behandeling van iedereen binnen onze organisatie.

    Daarbij zijn de vrijwilligers verplicht om grensoverschrijdend gedrag te melden bij onze vertrouwenspersoon Emiel van der Vegt, of via het bestuur van Scouting Duco van Martena of bij het landelijke aanspreekpunt van Scouting Nederland.

    Neem contact op met Emiel via emielvdvegt@gmail.com bij vragen. Alles wat hier naar toe wordt gestuurd wordt uitsluitend behandeld door onze vertrouwenspersoon. Liever telefonisch contact, vermeld dan uw telefoonnummer in de mail.